سه شنبه 21 مرداد 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:ماهنامه
ماهنامه سوره سینما
شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۶
پنجمین شماره ماهنامه «سوره سینما» منتشر شد
پنجمین شماره ماهنامه «سوره سینما» زیر نظر سازمان سینمایی حوزه هنری ویژه تیرماه ۹۶ منتشر شد.
شماره چهارم نشریه سوره سینما
یکشنبه ۴ تیر ۱۳۹۶
چهارمین شماره ماهنامه «سوره سینما» منتشر شد
چهارمین شماره ماهنامه «سوره سینما» زیر نظر سازمان سینمایی حوزه هنری ویژه خرداد ماه ۹۶ منتشر شد.
ماهنامه سوره سینما
دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۶
ماهنامه سوره سینما
ماهنامه سینمایی سوره سینماف شماره سوم اردیبهشت ۹۶