سه شنبه 4 آذر 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:ماهنامه «سوره سینما»
 ماهنامه «سوره سینما»
چهارشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۸
زیر نظر سازمان سینمایی حوزه هنری؛
شماره ۲۸ و ۲۹ ماهنامه «سوره سینما» منتشر شد
شماره جدید ماهنامه «سوره سینما» زیر نظر سازمان سینمایی حوزه هنری ویژه خرداد و تیرماه ۹۸ همراه با پرونده «باشگاه فیلم سوره» منتشر شد.