شنبه 29 شهریور 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:فیلم کوتاه «به خاطر دخترم»
جشنواره فیلم ایتالیا
شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
راه‌یابی فیلم‌های «رویا» و «به خاطر دخترم» به جشنواره سینماتوگرافیک ایتالیا
دو فیلم کوتاه «رویا» و «به خاطر دخترم» از تولیدات حوزه هنری کردستان به کارگردانی محمد فرج‌زاده به نهمین جشنواره Tracce cinemactografiche film fest ایتالیا راه پیدا کردند.