شنبه 18 مرداد 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:فرید آمالی
فرید آمالی
سه شنبه ۷ مرداد ۱۳۹۹
پرونده کمیک‌استریپ/۴
تصویرگری، مزاحم تخیل خواننده است؟
فرید آمالی تصویرگر کتاب، معتقد است: کمیک‌ به دلیل جذابیت‌های بصری، مخاطبان بیشتری را به خود جذب می‌کند و نتیجه آن، بالارفتن سرانه مطالعه کشور خواهد بود.
نقد انیمیشن «حلقه گمشده»
یکشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۸
روغن‌گیر: «سفر» نقش مهمی در شناخت قهرمان دارد
لیلا روغن‌گیر در کارگاه نقد انیمیشن «حلقه گمشده» گفت: این انیمیشن با شروعی بسیار جذاب و معرفی دانشمندی (سِرلیونل) آغاز می‌شود که کارش تحقیق درباره موجودات افسانه است.