دوشنبه 20 مرداد 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:غلامرضا ابراهیمی
پایگاه خبری تحلیلی حوزه هنری
شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۸
تصویر نحوه‌ خاصی از ظهور یک شیء در ذهن انسان است
غلامرضا ابراهیمی دبیر کارگاه شعر حوزه هنری بوشهر گفت: شاعران از انواع تصاویر استفاده می‌کنند تا شعرشان جان تازه بگیرد. تصویر نحوه‌ خاصی از ظهور یک شیء در ذهن انسان است.
 نشست شعر «آهنگ دیگر»
سه شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۸
ششمین نشست شعر «آهنگ دیگر» در بوشهر برگزار شد
در ششمین نشست تخصصی شعر «آهنگ دیگر» با حضور شاعران استان بوشهر، «ساختارگرایی در ادبیات معاصر» مورد بررسی قرار گرفت.