شنبه 18 مرداد 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:غلامحسین دریانورد
غلامحسین دریانورد
سه شنبه ۷ مرداد ۱۳۹۹
دریانورد: جنگ، نمایشی از جلوه‌های زندگی بود
کتاب «جلوه‌های نمایشی جنگ» نوشته غلامحسین دریانورد در سال ۹۷، توسط انتشارات سوره مهر به چاپ رسید.