جمعه 28 شهریور 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:عید غدیر خم

غدیر خم
شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۹
غدیر خم؛ واقعه بزرگی که همت سینماگران را به مرحله اجرا می‌طلبد
واقعه بزرگ غدیر خم چه به لحاظ محتوای تاریخی، چه به لحاظ فرم ساختاری همه آنچه را که سینما از قصه و روایت نیاز دارد، در خود داراست و فقط همت سینماگرانی را می‌طلبد که آن را به مرحله اجرا برسانند.