سه شنبه 17 تیر 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:عکس اربعین
پویش ثبت چهره اربعین
سه شنبه ۹ مهر ۱۳۹۸
در قالب پویش ثبت چهره زائران اربعین
فراخوان ثبت پرتره زائر اربعین حسینی منتشر شد
خانه عکاسان ایران به مناسبت فرارسیدن اربعین، فراخوان عمومی ثبت عکس پرتره میلیون‌ها زائر اربعین حسینی را منتشر کرد.