پنج شنبه 3 مهر 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:عکاسی مناظر شهری
مهدی وثوق‌نیا عکاس
سه شنبه ۲۴ دی ۱۳۹۸
مهدی وثوق‌نیا در کارگاه «عکاسی مناظر شهری»:
در عکاسی مناظر شهری تاثیر انسان است که اهمیت دارد
کارگاه یک روزه «عکاسی مناظر شهری» با حضور مهدی وثوق‌نیا عکاس و مدرس دانشگاه و با استقبال عکاسان شهر قم، ۲۲ دی ماه در سالن اجتماعات حوزه هنری قم برگزار شد.