چهارشنبه 7 اسفند 1398
نتیجه جستجوی کلیدواژه:علی نجات غلامی
نشست پدیدارشناسی در سینمای سابچاک
شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۷
نشست پدیدارشناسی در سینمای سابچاک
پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی، نشست پدیدارشناسی در سینمای سابچاک را توسط میز تخصصی فلسفه و سینما برگزار می‌کند.
کتاب نشانی چشم
چهارشنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۷
در پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی ترجمه می‌شود
کتاب «نشانی چشم: پدیدارشناسی تجربه سینمایی»
کتاب «نشانی چشم» نوشته ویویان سوبچاک، مشهورترین پدیدارشناس حال حاضر سینما، به همت پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی و توسط علی نجات‌غلامی در حال ترجمه است.