پنج شنبه 16 مرداد 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:علی باقری رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه
نمیتوانم نفس بکشم
چهارشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۹
در حاشیه بازدید از نمایشگاه «نمی‌توانم نفس بکشم»؛
باقری: حوزه هنری در واکنش سریع به اتفاقات روز بین‌المللی پیشرو است
علی باقری معاون امور بین‌الملل و رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه از نمایشگاه «نمی‌توانم نفس بکشم» دیدن کرد.