جمعه 13 تیر 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:علی اصغر شیری شاعر
علی اصغر شیری
سه شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۹
شیری: عجله در چاپ کردن مجموعه شعر اشتباه است
علی اصغر شیری شاعر معتقد است: «آن» همان کشف شاعرانه است که در لحظه اتفاق می‌افتد و هر شاعری «آن‌ِ» مخصوص خودش را دارد، همانطور که نگاه و دیدگاه خاص خودش را دارد.