شنبه 25 مرداد 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:علاءالدین قاسمی
علاءالدین قاسمی
سه شنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۸
علاءالدین قاسمی: به هنر تعزیه بی‌توجهی شده است
یک تعزیه‌خوان قدیمی با اشاره به اینکه در تهران حمایتی از تعزیه نمی‌شود گفت: در تمام طول سال‌هایی که من مشغول تعزیه‌خوانی هستم به این هنر توجهی نشده است، حتی بعد از اینکه به ثبت جهانی رسید وضعیت آن تغییری نکرد.