پنج شنبه 14 فروردین 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:عقاب‌های تپه ۶۰
عقاب های تپه های ۶۰
سه شنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۸
در نشست چیستی ایده و چگونگی ایده‌یابی حوزه هنری مطرح شد:
روایت نویسنده «عقاب‌های تپه ۶۰» از تصمیم محسن رضایی در کربلای ۵
در نشست چیستی ایده و چگونگی ایده‌یابی بایرامی نویسنده «عقاب‌های تپه ۶۰» برش‌های از کتاب و نحوه پردازش ایده کتاب «عقاب‌های تپه ۶۰» را مطرح کرد.
عقاب های تپه های ۶۰
دوشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۸
با حضور احمد شاکری و محمدرضا بایرامی؛
نشست «چیستی ایده اولیه و چگونگی ایده‌یابی» در حوزه هنری برگزار می‌شود
نشست «چیستی ایده اولیه و چگونگی ایده‌یابی» سه‌شنبه ۲۶ آذرماه در حوزه هنری برگزار می‌شود.