دوشنبه 5 آیان 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:عروج شهادت گونه همکار عزیزمان برادر ارجمند حاج احمد یلالی مسئول دفتر فرهنگ و مطالعات پایداری حوزه هنری خوزستان و حوزه هنری آبادان
یکشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۹
دادمان درگذشت حاج احمد یلالی را تسلیت گفت:
باورِ رفتنِ مردِ پر افتخارِ عرصه فرهنگِ جهاد و پایداری خوزستان سخت است
رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی در پیام تسلیت خود آورده است: گرچه رفتن نور دیده سفر کرده، بسیجی سرافراز حاج احمد یلالی مرد پر افتخار عرصهٔ فرهنگِ جهاد و پایداری در استان خوزستان را به سختی باور داریم لیک حقیقت دارد.
عروج شهادت گونه همکار عزیزمان برادر ارجمند حاج احمد یلالی مسئول دفتر فرهنگ و مطالعات پایداری حوزه هنری خوزستان و حوزه هنری آبادان
جمعه ۲۵ مهر ۱۳۹۹
معاونت راهبری استان‌های حوزه هنری انقلاب اسلامی طی پیامی؛
عروج شهادت‌گونه حاج احمد یلالی بسیار جانسوز و جانگداز بود
معاونت راهبری استان‌های حوزه هنری انقلاب اسلامی عروج شهادت گونه حاج احمد یلالی مسئول دفتر فرهنگ و مطالعات پایداری حوزه هنری خوزستان و حوزه هنری آبادان را تسلیت گفت.