پنج شنبه 19 تیر 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:عبدالحمید قدیریان نقاش
عبدالحمید قدیریان
دوشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۸
قدیریان: تولید انرژی جریان ساز است
عبدالحمید قدیریان معتقد است: اگر قرار است تمدنی شکل بگیرد –آنچنان که مورد نظر رهبر انقلاب نیز هست و ایشان مدام دعوت به حرکت، پویایی و تلاش می‌کنند که در واقع تولید انرژی جریان‌ساز است- باید بدانیم که تنها با تکیه به مقاومت مردم نمی‌توان جریان ایجاد کرد.