سه شنبه 24 تیر 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:عبدالحمید ضیایی در یادداشتی درباره «سپیده‌دم حواصیل»
عبدالحمید ضیایی در یادداشتی درباره «سپیده‌دم حواصیل»
چهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۸
یادداشت عبدالحمید ضیایی؛
«سپیده‌دم حواصیل» تلاشی برای پیوند بیشتر اتباع زبان فارسی و عربی
عبدالحمید ضیایی در یادداشتی درباره «سپیده‌دم حواصیل»، با ترجمه موسی بیدج، معتقد است که این اثر تلاشی مبارک در جهت زدودن دیوارهای سلول‌های انفرادی بین اتباع دو زبان فارسی و عربی است.