پنج شنبه 19 تیر 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:عباس برزگر گنجی خالق تابلو نقاشی «شهید بهشتی»
عباس برزگر گنجی
یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸
تابلو نقاشی «شهید بهشتی» رونمایی شد
گنجی: «بهشت را به بها مي‌دهند، نه به بهانه» درون‌مایه تابلو«شهید بهشتی» است
عباس برزگر گنجی، خالق تابلو نقاشی «شهید بهشتی» گفت: تابلو «شهید بهشتی» شامل شاخه‌هایی از درخت طوبی یا بهشت است که بر سر و شانه‌های این شهید سرافراز انقلاب اسلامی سایه افکنده است. این تابلو با الهام از تفکرات و سخنان این شهید، اشاره‌ به همان بیان معروف ایشان «بهشت را به بها مي‌دهند، نه به بهانه» دارد.