دوشنبه 29 مهر 1398
نتیجه جستجوی کلیدواژه:عباس احمدی دبیر دفتر طنز حوزه هنری قم
قمپز ۴۲
چهارشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۸
مهدی استاد احمد؛ میهمان «قمپز» چهل‌ودوم
چهل‌ودومین محفل طنزپردازان استان قم با حضور مهدی استاد احمد، عباس احمدی و دیگر طنزپردازان استان چهارشنبه ۲۸ فروردین برگزار می‌شود.
سی و چهارمین محفل طنزپردازان استان قم
دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷
«قمپز» سی‌وچهارم با حال و هوای فوتبال و جام جهانی
سی‌وچهارمین محفل طنزپردازان استان قم با حضور امید مهدی‌نژاد به‌عنوان کارشناس مهمان، عباس احمدی دبیر دفتر طنز حوزه هنری قم و دیگر طنزپردازان استان برگزار می‌شود.