جمعه 9 اسفند 1398
نتیجه جستجوی کلیدواژه:شهید مدافع حرم عباس دانشگر
کتاب لبخندی به رنگ شهادت
چهارشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۸
توسط سوره مهر منتشر شد؛
«لبخندی به رنگ شهادت»؛ زندگی‌نامه عباس دانشگر شهید مدافع حرم
کتاب «لبخندی به رنگ شهادت» زندگی‌نامه و خاطرات شهید مدافع حرم «عباس دانشگر» از سوی حوزه هنری استان سمنان و توسط سوره مهر منتشر شد.