شنبه 18 مرداد 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:شهید علیرضا ماهینی
زهرا سبزه علی
دوشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۹
نویسنده کتاب خاطرات شهید علیرضا ماهینی:
آنچه مرا به مالک اشتر زمان متصل کرد «دلدادگی» بود
زهرا سبزه‌علی نویسنده کتاب «دلداده» می‌گوید: نام «دلداده» را حتی قبل از نوشتن کتاب، زمانی که سفرنامه‌ها را می‌نوشتم انتخاب کردم، علت آن نیز یک حالت درونی است. مراحلی را که در نوشتن این خاطرات طی می‌کردم، نوعی دلدادگی بود.
کتاب دلداده
سه شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۸
توسط سوره مهر؛
کتاب «دلداده» خاطرات شهید ماهینی منتشر شد
کتاب «دلداده» با خاطراتی از زندگی شهید علیرضا ماهینی، مالک اشتر جنگ‌های نامنظم شهید دکتر چمران، به قلم زهرا سبزه‌علی (شاه بابایی) منتشر شد.