جمعه 28 شهریور 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:شهرام میراب اقدم، کارگردان مجموعه مستند تاریخ شفاهی «سینمای ایران»
شهرام میراب اقدم، کارگردان مجموعه مستند تاریخ شفاهی «سینمای ایران»
شنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۹
شهرام میراب‌اقدم خبر داد:
رونمایی از سه فصل اولِ مستند تاریخ شفاهی «سینمای انقلاب» در سال جاری
کارگردان مجموعه مستند تاریخ شفاهی «سینمای ایران» با اعلام این خبر گفت: تاکنون ضبط و تدوین اولیه سه فصل از این مستند به پایان رسیده است و در حال صداگذاری، تصحیح و ضبط گفتار متن اثر هستیم.