دوشنبه 7 بهمن 1398
نتیجه جستجوی کلیدواژه:شهرام شکیبا شاعر و مجری نام آشنای تلویزیون
نمایش «یک دختر یک سرباز»
دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷
شهرام شکیبا به تماشای «یک دختر، یک سرباز» نشست
شهرام شکیبا، شاعر و مجری نام‌آشنای تلویزیون، در بیست‌ودومین شب اجرای نمایش «یک دختر، یک سرباز» به تماشای این اثر نشست.