پنج شنبه 3 مهر 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:شهرام جوادخانی
فیلم آسانسور
دوشنبه ۲ تیر ۱۳۹۹
«آسانسور» در جشنواره ۲۰۲۰ ZEITIMPULS اتریش
شهرام جوادخانی با فیلم کوتاه «آسانسور» به جشنواره بین‌المللی ۲۰۲۰ ZEITIMPULS اتریش رفت.