پنج شنبه 8 اسفند 1398
نتیجه جستجوی کلیدواژه:شهدای پرواز اکراین
کنگره شعر «پرواز تا خورشید» با عنوان «یادمان سردار ایران و ۱۷۶ کبوتر مهاجر»
چهارشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۸
اشعار کنگره ملی شعر «پرواز تا خورشید» داوری شد
دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره کنگره ملی شعر «پرواز تا خورشید» را با هدف اعتلای فرهنگ شهادت، تقویت جبهه مقاومت و پاسداشت شهید قاسم سلیمانی و همرزمانش و گرامیداشت شهادت مسافران پرواز هواپیمایی اوکراین برگزار کرد.