سه شنبه 13 خرداد 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:ششمین دوره جایزه ادبی امیرحسین فردی
رمان «سایه‌های بهار»
دوشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۸
با عنوان سایه‌های بهار؛
رمان برگزیده جایزه امیرحسین فردی منتشر شد
رمان «سایه‌های بهار» نوشته سیدمحمد میرموسوی که در ششمین دوره جایزه ادبی امیرحسین فردی برگزیده شده بود، منتشر شد.