چهارشنبه 30 مرداد 1398
نتیجه جستجوی کلیدواژه:شراره کامرانی
چهاردهمین جلسه«یک ماه، یک کتاب»
یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۶
کتاب «دنیا دنیایی که می‌گویند» نقد و بررسی شد
اصلاحی: پیچیدگی در شعر سپید امروز اپیدمی شده است/ شفاعی: مجموعه شعر «دنیا دنیایی که می‌گویند» کاملا اجتماعی است
مجموعه شعر «دنیا دنیایی که می‌گویند» نوشته شراره کامرانی در تازه‌ترین نشست «یک ماه، یک کتاب» در حوزه هنری نقد و بررسی شد.