پنج شنبه 15 خرداد 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:شبکه تلویزیونی افلاک
اسماعیل سپهوند
چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸
راوی «بلدچی» در شبکه تلویزیونی افلاک
در نشست مدیرکل صداوسیمای مرکز لرستان با رئیس حوزه هنری لرستان مقرر شد که هر هفته یکی از تولیدات حوزه هنری لرستان با حضور پدیدآورنده اثر در برنامه زنده شبانه شبکه تلویزیونی افلاک به مدت ۱۵ دقیقه معرفی شود.