چهارشنبه 22 مرداد 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:شب شعر عاشورایی شیراز
احد ده بزرگی
شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶
اربعین حسینی از نگاه هنرمندان/ ۵
ده‌بزرگی: شعرا تنها به ظاهر حرکت عظیم مردم در اربعین توجه نکنند
احد ده‌بزرگی با تاکید بر اینکه اربعین حسینی ریشه در عمق تاریخ اسلام دارد، گفت: شعرا و اهل قلم تنها به ظاهر حرکت عظیم مردم در اربعین توجه نکنند.