دوشنبه 20 مرداد 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:شانکار پامارثی هنرمند هندی
شانکار پامارثی
چهارشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۸
کارتونیست هندی:
ایران و هند وجوه مشترک فرهنگی بسیاری دارند/ ترامپ آدم خطرناکی به حساب می‌آید
شانکار پامارثی معتقد است: کشور هند با ایران در بسیاری از موضوعات وجه مشترکی دارد. در روستاهای هند هنرمندانی زندگی می‌کنند که با هنر قلمکاری آشنا هستند و این هنر به عنوان حرفه آنها شده و برای آنها مهم است.
کاستانا
سه شنبه ۲۴ دی ۱۳۹۸
داوران جشنواره «ترامپیسم۲» مطرح کردند؛
کاستانا: کپی‌کاری نکنید/ شخصیت ترامپ منفور و نفرت‌انگیز است
کاستانا هنرمند اندونزی گفت: شخصیت ترامپ برای مردم کشور ما منفور و نفرت‌انگیز است و همین موضوع باعث شد تا من بتوانم طرحی از او بزنم و در روزنامه‌های کشورم منتشر کنم.