چهارشنبه 26 تیر 1398
نتیجه جستجوی کلیدواژه:سینماهای حوزه هنری
محمود کاظمی
چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
محمود کاظمی:
مردم به‌ویژه جوانان نیازمند فضاهایی فرهنگی، هنری امن و خانوادگی هستند
مدیرعامل موسسه «بهمن سبز» طی یادداشتی عنوان کرد: استفاده از سالن‌های سازمان تبلیغات، گام بزرگ دیگری برای حوزه هنری و بهمن سبز است تا در رقابت با بخش خصوصی و سایر نهادها و ارگان‌ها، حضوری پررنگ در فضای سینما داشته باشند و مخاطب جذب کنند.
روز خبرنگار
سه شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۷
روابط عمومی سازمان سینمایی حوزه هنری خبر داد:
سینماهای حوزه هنری ۱۷ مرداد برای خبرنگاران رایگان است
سینماهای حوزه هنری در تهران، هفدهم مرداد برای خبرنگاران سینمایی رایگان است.
موسسه بهمن سبز
سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷
۵ سالن تا آخر سال به سینماهای حوزه هنری افزوده می‌شود
مدیرعامل موسسه بهمن سبز تاکید کرد: تا پایان امسال و طبق برنامه، ۵ سالن به سینماهای حوزه هنری افزوده می‌شود.
محمود کاظمی
چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶
۱۵ سالن به سینماهای حوزه هنری در اصفهان اضافه می‌شود
۱۵ پرده نمایش تا خردادماه سال آینده به سینماهای حوزه هنری در استان اصفهان افزوده خواهد شد.