جمعه 9 آیان 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:سیزدهمین شماره دو هفته‌نامه الکترونیک «سوره هنر»
سیزدهمین شماره دو هفته‌نامه الکترونیک «سوره هنر» منتشر شد
شنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۹
با موضوع «سرود»
سیزدهمین شماره دو هفته‌نامه الکترونیک «سوره هنر» منتشر شد
دو هفته‌نامه الکترونیک «سوره هنر» نیمه اول شهریورماه ۱۳۹۹ از سوی اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل حوزه هنری منتشر شد.