شنبه 5 مهر 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:سیزدهمین دوره جشنواره filmsaaz هندوستان
فیلم کوتاه «سایه‌های سنگین کلاغ»
سه شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۹
حضور «سایه‌های سنگین کلاغ» در جشنواره هندوستان
فیلم کوتاه «سایه‌های سنگین کلاغ» به سیزدهمین دوره جشنواره filmsaaz هندوستان راه یافت.