یکشنبه 5 خرداد 1398
نتیجه جستجوی کلیدواژه:سیزدهمین جشنواره تئاتر بچه‌های مسجد
اولین روز اجرای نمایش‌های سیزدهمین جشنواره سراسری تئاتر مردمی بچه‌های مسجد
پنج شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۷
کوروش سلیمانی داور سیزدهمین جشنواره تئاتر بچه‌های مسجد:
برگزاری جشنواره«بچه‌های مسجد» دوره آموزشی قدرتمندی برای نوجوانان است
کوروش سلیمانی داور سیزدهمین جشنواره تئاتر بچه‌های مسجد معتقد است: هر حرکت فرهنگی در کشور ما از جمله جشنواره تئاتر بچه‌های مسجد غنیمت است و باید با خوشحالی در مورد آن حرف بزنیم.
 کتاب «دِین» شامل خاطرات بچه‌های مسجد جزایری اهواز
سه شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۷
به بهانه برگزار «سیزدهمین جشنواره تئاتر بچه‌های مسجد»
معرفی کتاب «دِین» شامل خاطرات بچه‌های مسجد جزایری اهواز
کتاب «دِین» خردادماه سال گذشته از سوی انتشارات سوره مهر روانه بازار کتاب شد و منبع مناسبی برای ایده‌پردازی و اقتباس نگارش نمایشنامه تئاتر بچه‌های مسجد است.