دوشنبه 16 تیر 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:سید محمد طباطبایی مدیر دفتر انجمن سینمای جوان اصفهان
سید محمد طباطبایی
شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۸
المپیاد فیلم‌سازی نوجوانان؛ گامی برای آشنایی با فیلم‌سازان مطرح سینمای کودک
مدیر دفتر انجمن سینمای جوان اصفهان گفت: یکی از بخش‌های جنبی و مهم جشنواره کودک سومین المپیاد فیلم‌سازی نوجوانان کشور آشنایی با اساتید این المپیاد برای نوجوانان حاضر در این برنامه است که بسیار موثرخواهد بود.