شنبه 18 مرداد 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:سید محمد حسینی وزیر سابق فرهنگ و ارشاد کشور
سید محمد حسینی وزیر سابق فرهنگ و ارشاد
جمعه ۱۰ مرداد ۱۳۹۹
رئیس حوزه هنری درگذشت والده وزیر اسبق ارشاد را تسلیت گفت
محمدمهدی دادمان رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی، طی پیامی درگذشت والده دکتر سید محمد حسینی وزیر اسبق ارشاد را تسلیت گفت.