دوشنبه 31 شهریور 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:سید احمد شفیعی مازندرانی
سید احمد شفیعی مازندرانی
دوشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۸
حوزه هنری مازندران جایگاه ویژه‌ای در گستره فرهنگ و هنر استان دارد
سید احمد شفیعی مازندرانی روحانی پیشکسوت هنر خوشنویسی در دیدار با سرپرست حوزه هنری مازندران به نقش مثال زدنی این نهاد در حمایت از هنرمندان خصوصا خوشنویسان اشاره کرد.