پنج شنبه 2 خرداد 1398
نتیجه جستجوی کلیدواژه:سيزدهمين جشنواره تئاتر مردمى بچه‌هاى مسجد
سيزدهمين جشنواره تئاتر مردمى بچه‌هاى مسجد
چهارشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۷
زارعی در آيين گشایش «سيزدهمين جشنواره تئاتر مردمى بچه‌هاى مسجد»:
هنرمندان بسیاری فعالیت هنری خود را از مسجد شروع کردند
كوروش زارعى مدير مركز هنرهاى نمايشى حوزه هنرى در آيين گشایش «سيزدهمين جشنواره تئاتر مردمى بچه‌هاى مسجد» گفت: هنرمندان بسیاری مسجد را آغازگر فعالیت‌های هنری خود می‌دانند و در ادامه پی‌گیر تحصيلات دانشگاهی مرتبط با رشته هنری خود شدند و سپس به تلويزيون و سينما راه یافتند.