سه شنبه 13 خرداد 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:سومین جشنواره پرده‌خوانی و نقالی

سومین جشنواره پرده‌خوانی و نقالی
سه شنبه ۶ شهریور ۱۳۹۷
با تقدیر ویژه از مرشد مهدی چایانی و مرشد محمد احدی
سومین جشنواره پرده‌خوانی و نقالی غدیر برگزیدگان خود را شناخت
جشنواره پرده‌خوانی و نقالی غدیر(نقالان علوی) در سومین دوره برگزاری خود نفرات برتر را معرفی و به کار خود پایان داد.