یکشنبه 18 خرداد 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:سومین جشنواره تولیدات رسانه ای ابوذر
جشنواره رسانه ای ابوذر
شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۸
انتشار فراخوان سومین جشنواره تولیدات رسانه‌ای ابوذر
فراخوان سومین جشنواره تولیدات رسانه‌ای ابوذر استان سمنان (اصحاب فرهنگ و هنر) منتشر شد.