شنبه 17 خرداد 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:سفرنامه ها
استان سمنان در سفرنامه سیاحان خارجی
چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۸
معرفی کتاب؛
استان سمنان در سفرنامه سیاحان خارجی
سفرنامه‌ها به عنوان یک منبع و گنجینه‌ بی‌بدیل وقایعی از تاریخ را در دل خود جای داده‌اند که هیج جای دیگری نشانی از آن‌ها باقی نیست و کتاب «استان سمنان در سفرنامه سیاحان خارجی» جمع‌آوری «رسول گلپایگانی» بخشی از این وقایع را به رشته تحریر درآورده است.