دوشنبه 28 مرداد 1398
نتیجه جستجوی کلیدواژه:سرپرست حوزه هنری استان تهران
حجت‌الله ناظری
دوشنبه ۵ آذر ۱۳۹۷
حجت‌الله ناظری سرپرست حوزه هنری استان تهران شد
طی حکمی از سوی مدیرکل امور استان‌های حوزه هنری، حجت‌الله ناظری به عنوان سرپرست حوزه هنری استان تهران (کودک و نوجوان) معرفی شد.