سه شنبه 17 تیر 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:روز مقاومت دزفول
نمایشگاه خوشنویسی مسطر
یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸
برپایی نمایشگاه خوش‌نویسی «مسطر» در حوزه هنری دزفول
به همت حوزه هنری انقلاب اسلامی دفتر دزفول و به مناسبت ۴ خرداد روز مقاومت و پایداری دزفول، نمایشگاه گروهی خوش‌نویسی «مسطر» برگزار شد.