پنج شنبه 2 خرداد 1398
نتیجه جستجوی کلیدواژه:رسانه
درسگفتار
چهارشنبه ۷ آذر ۱۳۹۷
برگزاری درسگفتار «بازی؛ جهان جدید»
درسگفتار «بازی: جهان جدید» به همت پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی برگزار می‌شود.