سه شنبه 24 تیر 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:دکتر عبدالحمید ضیایی
عبدالحمید ضیایی
یکشنبه ۱۹ آیان ۱۳۹۸
نزاع عقل و عشق در «نورهان»
عبدالحمید ضیایی معتقد است در شعرهای محمدرضا تقی‌دخت نیز به شیوه معمول و متعارف شاعران، همواره نبرد عقل و عشق، به نفع عشق پایان می‌یابد.
کتاب «عرفان و مدرنیته»
سه شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۸
کتاب «عرفان و مدرنیته» منتشر شد
کتاب عرفان و مدرنیته حاصل ده جلسه سخنرانی دکتر عبدالحمید ضیایی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران بوده‌که در پاییز۱۳۹۶ به‌ پیشنهاد پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، و با همکاری و حمایت انجمن جامعه‌شناسی ایران و انجمن انسان‌شناسی ایراد شده است.
کارگاه فلسفه هنر و زیبایی‌شناسی
چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸
با تدریس عبدالحمید ضیایی؛
اولین نشست کارگاه فلسفه هنر و زیبایی‌شناسی برگزار شد
اولین نشست کارگاه فلسفه هنر و زیبایی‌شناسی دکتر عبدالحمید ضیایی، شاعر، پژوهشگر و استاد فلسفه، با پرداختن به بررسی جایگاه هنردر فلسفه و مباحث زیرمجموعه آن، دوشنبه ۱۷ تیرماه، ساعت ۱۷ در سالن کنفرانس مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری برگزار شد.