چهارشنبه 18 تیر 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:دوره چهارم درس‌گفتارهای «از هنر به علم و سياست»
درس‌گفتار
سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸
«فلسفه هنر هگل: هنر زيبا، آزادی و زندگی» بررسی می‌شود
به همت پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی، دوره چهارم درس‌گفتارهای «از هنر به علم و سياست» برگزار می‌شود.