پنج شنبه 26 تیر 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:دوازدهمین مهرواره شعر و داستان انقلاب
جشنواره شعر و داستان انقلاب
سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸
تا ۱۵ فروردین ۹۹ ؛
جشنواره شعر و داستان انقلاب تمدید شد
با توجه به تعویق زمان برگزاری دوازدهمین جشنواره شعر و داستان انقلاب به خرداد ماه سال آینده، مهلت ارسال اثر به این رویداد ادبی ملی تا ۱۵ فروردین‌ماه ۹۹ تمدید شد.