پنج شنبه 3 مهر 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:دهمین شماره دو هفته‌نامه الکترونیک سوره هنر
دهمین شماره دو هفته‌نامه الکترونیک «سوره هنر» منتشر شد
دوشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۹
دهمین شماره دو هفته‌نامه الکترونیک «سوره هنر» منتشر شد
دو هفته‌نامه الکترونیک «سوره هنر» نیمه اول تیرماه ۱۳۹۹ از سوی اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل حوزه هنری منتشر شد.