شنبه 14 تیر 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:دفتر شعر
عبدالحمید ضیایی
یکشنبه ۱۹ آیان ۱۳۹۸
نزاع عقل و عشق در «نورهان»
عبدالحمید ضیایی معتقد است در شعرهای محمدرضا تقی‌دخت نیز به شیوه معمول و متعارف شاعران، همواره نبرد عقل و عشق، به نفع عشق پایان می‌یابد.
حضرت علی
سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸
خونی که ریخت بر روی سجّاده ات زخاک اشک همیشه در بصر ماست یا علی
همزمان با فرارسیدن لیالی قدر و ایام سوگواری امام علی(ع) تعدادی از اشعار آئینی در مدح و مرثیه امیرمومنان را با هم می‌خوانیم.