یکشنبه 11 خرداد 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:داوری پویش نامه ای به سردار آسمانی
داوری نامه ای به سردار آسمانی
شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
به همت حوزه هنری کودک و نوجوان؛
داوری پویش «نامه‌ای به سردار آسمانی» انجام شد
داوری نهایی پویش «نامه‌ای به سردار آسمانی» توسط زینب سلیمانی، مصطفی رحماندوست و عباس محمدی پایان یافت.
پویش «نامه‌ای به سردار آسمانی»
یکشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۹
با حضور افتخاری دختر سپهبد شهید سلیمانی؛
داوری نهایی پویش «نامه‌ای به سردار آسمانی» آغاز شد
به همت حوزه هنری کودک و نوجوان و با حضور افتخاری دختر شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، داوری نهایی پویش «نامه‌ای به سردار آسمانی» آغاز شد.